Verksamhets och Kvalitetspolicy

Bolaget driver beställningscentralverksamhet och transportledning på lokal och regional nivå.

Därutöver erbjuder vi växeltjänster och administration.

Företaget har en väl utvecklad transportlogistik och kan idag trafikleda fordon över hela landet.

Verksamheten drivs dygnet runt, året runt.

Taxibil i Östergötland AB levererar på ett kostnadseffektivt sätt, högkvalitativa resor till våra kunder genom att erbjuda bud- och taxi resor alla tider på dygnet på ett säkert och miljövänligt sätt.

Företaget uppfyller kvalitetskraven i ”God Taxitradition” och står bakom Svenska Taxiförbundets avsiktsförklaring om trafiksäkerhet, vilket innebär att:
– vi alltid använder bilbälte
– vi alltid kör hastighetsanpassat
– vi alltid kör drogfria och nyktra i trafiken
– vi uppfyller tillämplig miljö och trafiklagstiftning

Vi ska ständigt förbättra oss så vi överträffar kundernas förväntningar. Genom väl utbildade taxichaufförer och effektiv beställarcentral ska vi säkra kvaliteten på våra tjänster.

Vårt kvalitetsarbete ska garantera väl utförda transporter, hög servicegrad och inte minst ett positivt bemötande. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att fortsätta utveckla företaget.

Vi ställer krav på våra underleverantörer och vår egen verksamhet att uppfylla tillämpliga författningskrav.

I våra uppdrag verkar vi som ett väl sammansvetsat lag tillsammans med anlitade underleverantörer och deras personal.

Vi utvecklar vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

Vi strävar efter etnisk och social mångfald och en god arbetsmiljö, där vår personal bidrar med olika erfarenheter och kunskap till verksamhetens utveckling.

För medarbetare på Taxibil ska arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter inte vara beroende av kön, sexuell läggning eller etnisk bakgrund.

Emir Sobo – VD

Boka Bud Ring oss