Reklamation


Om du inte är nöjd med resans utförande eller våra tjänster i övrigt vill vi gärna att du meddelar oss detta genom att gå in på vår hemsida. Där finns det ett formulär som du kan använda för synpunkter.

Du ska reklamera så snabbt som möjligt, men senast inom 14 dagar efter det att transporten ägde rum (eller 14 dagar från det datum då transporten, vid utebliven transport, skulle ha ägt rum). Är du fakturakund och har klagomål på en faktura ska reklamation mot fakturan göras senast 14 dagar efter mottagen faktura.

Vår målsättning är att varje klagomål ska tilldelas ett ärendenummer så att du kan följa upp hur reklamationen hanteras.

Boka Bud Ring oss