Integritetspolicy

Sverigebud.se är en del av Taxibil i Östergötland AB. Taxibil i Östergötland Ab som utför bud och transporttjänster i Östergötland med ömnejd.

Vilka rättigheter du har över dina data:

Om du har ett Kundkonto hos Taxibil i Östergötland AB eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss.

Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

När du beställer bud hos Sverigebud.se:

När du beställer något av oss sparas ditt namn och dina adressuppgifter i vårt digitala system. Om du blir kund och använder dig av Taxibil:s tjänster behöver vi också behandla kort- eller kontouppgifter för att kunna fakturera köpet. Ekonomiska uppgifter sparas i upp till sju år med hänsyn till bokföringslagen. Vi använder den rättsliga grunden Avtal då syftet med behandlingen är att uppgifterna är nödvändiga för att genomföra köpet.

Vart vi skickar och hur använder Sverigebud.se dina uppgifter:

Alla uppgifter som du anger hos oss används av Taxibil i Östergötland AB för att kunna tillhandahålla bud och taxi tjänster till slutkund.

Detta gäller ditt namn, adress, personuppgifter och faktureringsadress för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig som kund.

Taxibil i Östergötland AB respekterar din personliga integritet och behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Vi säljer inte några personuppgifter till någon annan part. Vi hämtar aldrig in några personuppgifter om dig utan att först vända oss direkt till dig.

När du skickar e-post och post till Taxibil:s funktionsbrevlådor kontaktar oss via telefon eller genom någon medarbetare hos Taxibil behandlas de personuppgifter som du själv delger, exempelvis namn och e-postadress.

Ditt meddelande och dina kontaktuppgifter kan komma att registreras i ett digitalt system. Handlingar av så kallad tillfällig eller ringa betydelse gallras två år efter att handlingen inkommit, medan viktiga handlingar sparas för all framtid.

Syftet med att behandla personuppgifter är att kunna handlägga ärendet som handlingen hör till. 

Behandling av personuppgifter:

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en EU-förordning som anger hur personuppgifter får behandlas.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress och e-postadress. Dataskyddsförordningen anger ett antal rättsliga grunder, varav Taxibil i Östergötland AB behöver stöd i minst en för att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter:

Samtycke: Förutsätter att godkännandet lämnas frivilligt genom ett uttalande eller ett entydigt bekräftande agerande, och att samtycket kan återkallas.

Avtal: Förutsätter att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med individen, exempelvis vid ett köp.

Rättslig förpliktelse: Förutsätter att behandlingen är nödvändig för att uppfylla lagkrav, exempelvis bokföringsskyldighet.

När du registrerar dig för att få vårt nyhetsbrev:

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev behandlas ditt namn och din e-postadress, respektive din adress i vårt digitala system. Syftet att vi ska kunna skicka nyhetsbrevet till dig.

Du kan när som helst säga upp din prenumeration. Vi raderar då dina personuppgifter.

När du besöker och använder Taxibil:s kanaler i sociala medier.

Användning av sociala medier är nödvändigt för att nå de målgrupper som Taxibil vänder sig till. Taxibil i Östergötland AB har konton hos LinkedIn, YouTube, Twitter och Facebook m.m. Dessa företag som finns i tredjeland behandlar dina personuppgifter.

Taxibil kan ha tillgång till uppgifter om besökare på sidan. Din profil syns externt när du kommenterar eller delar Taxibil:s inlägg. 

Kommentarer:

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost. När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens IP-adress och webbläsarens användaragent-sträng som hjälp för detektering av skräppost.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts visas din profilbild offentligt tillsammans med din kommentar.

Media:

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Cookie-filer:

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser:

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Boka Bud Ring oss